Privacy Statement

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan (hierna: @Suusies.nl). U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. @Suusies.nl is statutair gevestigd te Bemmel aan de Leidijk 52 (6681 TP), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72789557 en draagt de naam @Suusies.nl.
@Suusies.nl is per e-mail te bereiken via info@suusies.nl en telefonisch via 06-51070220.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe @Suusies.nl omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft @Suusies.nl aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

@Suusies.nl behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 januari 2019.


Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden: om het product of de dienst te kunnen aanbieden, een attentie te versturen en voor administratieve doeleinden.

Bij registratie wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit verschilt per dienst. Het kan hier gaan om uw namen, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en IP-adres. Ook wordt er om uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn, middels een nieuwsbrief.

De persoonsgegevens worden voor een termijn van 2 jaar opgeslagen, na uw laatste gebruik van de diensten van @Suusies.nl.


@Suusies.nl verzamelt tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een evenement. Dit betreft uw naam en e-mailadres. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.


Cookies
@Suusies.nl maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van @Suusies.nl bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt @Suusies.nl om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. Zie hiervoor https://www.suusies.nl/cookiebeleid/.


Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van @Suusies.nl. Dit zijn zowel www.suusies.nl, www.susan-members.nl, als www.susannebrouwers.nl. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de @Suusies.nl. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. @Suusies.nl is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. @Suusies.nl raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.


Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door @Suusies.nl zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de mailing van @Suusies.nl verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van @Suusies.nl.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als @Suusies.nl op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Beveiliging
@Suusies.nl heeft diverse passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.  


Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Daarnaast kunt u een verzoek doen bij @Suusies.nl om uw rechten uit te oefenen.


Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@suusies.nl.  

Indien u een klacht wil indienen over @Suusies.nl met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).


U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@suusies.nl of door gebruik te maken van de afmeldlink onderaan mails van @Suusies.nl.

Copyright 2019 @Suusies.nl | Algemene voorwaarden l Privacy Statement | Cookiebeleid

>